REZULTATE ȘI IMPACT

Se anticipează că proiectul MULTITRACES va avea un impact pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung, contribuind la capacitatea locală de construire, promovarea conceptului de afacere bazat pe economie circulară, generarea de venituri locale şi promovarea locurilor de muncă din zonele rurale.

La nivelul studenţilor, se estimează că proiectul va duce la :

- Competenţe tehnice îmbunătăţite în domeniul economiei circulare pentru dezvoltare locală.

- Un număr crescut de locuri de muncă prin intermediul unei relaţii mai strânse între formarea academică şi intreprinderi într-un cadru internaţional.

- Competenţe superioare legate de căutarea activă a locurilor de muncă, inclusiv o cunoaştere mai bună a oportunităţilor din UE.

Activităţile care urmează a fi implementate urmăresc, de asemenea, să creeze o legătură reciproc avantajoasă între mediul academic şi IMM-uri într-un cadru european. Multitraces are în vedere acordarea de sprijin pentru crearea de reţele şi promovarea internaţionalizării organizaţiilor locale implicate în îmbunătăţirea socială, economică şi tehnologică a zonelor rurale.

Rezultate

O1 - Implementarea economiei circulare in Romania si judetul Bacau-relizari si perspective

O2 - Cunostinte si abilitati pesonale necesare pe piata muncii din Romania