ΑΡΧΙΚΗ 

Τίτλος Έργου: 

Διεπιστημονική εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία και έξυπνη αξιoποίηση νέων επιχειρηματικών προτύπων για τις αγροτικές περιοχές


Ακρώνυμο Έργου: MULTITRACES


Έτος έναρξης έργου: 2019

Συνολική διάρκεια έργου: 36 μήνες

Έτος λήξης έργου: 2022

Το έργο MULTITRACES είναι πρόγραμμα  Erasmus +, Κεντρική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, Στρατηγικές Συμπράξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Στόχοι του έργου

Γενικός στόχος του έργου MULTITRACES είναι η δημιουργία  διεπιστημονικού υπόβαθρου των φοιτητών πανεπιστημίου για ανάπτυξη επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας με έξυπνη αξιοποίηση των προϊόντων βιομηχανικής παραγωγής και των φυσικών πόρων. Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές ή για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην επιχειρηματικότητα, όντας καλά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Παρουσίαση βίντεο του έργου (https://www.youtube.com/@multitraces2075