Πρώτη συνάντηση έργου στο Μπακάου, Ιανουάριος 2020

Η 1η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 στην έδρα του Πανεπιστημίου Vasile Alecsandri στο Μπακάου της Ρουμανίας

Η Ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται   εδώ